MODERNIA MODUULIRAKENTAMISTA

CITYKYLÄ

MODERNIA MODUULIRAKENTAMISTA

Elämänkaarikylä

CITYMODUULI rakentaa myös palveluasumiseen tarkoitettuja OMAKYLÄ  -yhteisöjä, jotka pohjautuvat aivan uudenlaiseen konseptiin. Kaikilla asukkailla on MODUULIKOTI omalla pienellä tontillaan. Kodin voit ostaa jo siinä vaiheessa, kun alat miettiä elämäsi senioripäiviä ja niiden tuomia turvallisuustarpeita.

 

OMAKYLÄ on tarkoitettu ihmisille, jotka tarvitsevat nyt tai tulevaisuudessa eri asteisia hoiva-alan palveluita sekä turvaa tuovaa yhteisöllisyyttä. Kylät voidaan rakentaa porrastetusti palvelutarpeen mukaan tai yksilöidysti esim. muistisairaille asukkaille. 

 

OMAKYLÄ -yhteisö on virikkeellinen kylä, jossa jokainen asukas saa juuri sellaista palvelua kuin hänen tilanteensa kulloinkin vaatii. Kyseessä on aktiivista elämäntyyliä tukeva, kuntouttava ja sairauksia ennaltaehkäisevä sekä elämänlaatua ylläpitävä asumismuoto, jossa huomioidaan ja kunnioitetaan asukkaiden toiveita.

 

OMAKYLÄN periaatteena on ns. hybridiasumisen malli, eli palvelua saa vähäisestäkin avuntarpeesta ympärivuorokautiseen hoitoon. Kodit suunnitellaan täysin asukkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

Kylän yhteyteen tulee ns. kylätalo, jossa asukkaat voivat viettää yhteisiä hetkiä, järjestää juhlia, ja jossa sijaitsee myös henkilökunnan tilat sekä lääkärin vastaanottotilat.

 

OMAKYLÄN periaatteena on, että asukas saa olla omassa turvalli- sessa kodissaan elämänsä viimeisiin päiviin saakka.

 

Asukkailla on halutessaan mahdollisuus jakaa omaisilleen omaa elämäänsä esim. tietotekniikan avulla. Näin pystytään myös toteuttamaan hoitopalavereja ja muita konsultaatioita etänä.

Oman palvelutarjonnan lisäksi hyödynnämme paikallisia yrittäjiä, kuten jalkahoitajia, kampaajia, fysioterapeutteja, hammaslääkäreitä, hierojia, ym. palveluita.

Teemme myös aktiivista yhteistyötä vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. Asukkaille perustetaan oma yhdistys, jonka kautta he voivat olla yhteydessä mm. muihin järjestöihin sekä kehittää ja luoda uusia viriketoimia.

Kylän toimintaan kuuluvat myös harrastukset, kuten retket, matkat, kulttuurikäynnit ja shoppailureissut.

 

OMAKYLÄN tärkein tavoite on kannustaa asukasta hänen jokapäiväisessä elämässään positiivisen toimintakyvyn ylläpitämiseen ja sairauksien ennaltaehkäisemiseen.